Skolskjuts

tranas_tidning

Vi kör ett stort antal skolskjutsar inom Tranås kommun – däribland Gripenberg, Linderås och Adelöv. Vi räknar med att vi dagligen skjutsar cirka 200 barn till och från skolorna.

 

När ni vill ge ert barn möjlighet till skolskjuts så kontaktar ni Tranås kommun eftersom det är de som beviljar resandet. När det är klart kan ni vara trygga i vetskapen att våra erfarna förare sköter resten.