Tranås

Vi kör ett stort antal skolskjutsar inom Tranås kommun – däribland Gripenberg, Linderås tranas_tidningoch Adelöv. Vi räknar med att vi dagligen skjutsar cirka 200 barn till och från skolorna.

När ni vill ge ert barn möjlighet till skolskjuts så kontaktar ni Tranås kommun eftersom det är de som beviljar resandet. När det är klart kan ni vara trygga i vetskapen att våra erfarna förare sköter resten. 

Läs gärna brevet ”Hej föräldrar” som du finner om du håller musen över fliken Tranås. Det är samma brev som ni troligen har fått utskickat, men det finns alltså även här på hemsidan.