Kategorier
Senaste Nytt

Nytt år, nytt bränsle!

Nu har vi på Taxi Boo valt att gå över till 100% förnyelsebart och 100% fossilfritt bränsle på samtliga våra bilar! Hvo100 är en miljödiesel som i nuläget framställs framförallt från slakteriavfall. Egenskaperna på Hvo100 är mycket bra och sänker Co2-utsläppen med 87% jämfört med europadiesel/standardvärde inom EU.
HVO-logga-grå-vit

mer info om bränslet finns på hemsidan hvo100.se